Hướng dẫn mua hàng, thanh toán

Chọn sản phẩm muốn mua, click chọn “Thêm vào giỏ hàng”.


Muốn xem thông tin mặt hàng, nhấn vào tên hoặc hình ảnh hàng hóa.


Thêm vào giỏ hàng thành công, chọn vào hình ảnh giỏ hàng ở bên trên bên phải màng hình để tiếp tục mua hàng.

 


Thông tin hàng hóa được thêm vào giỏ hàng, nhấn tiến hành thanh toán để tiếp tục.


Nhập đầy đủ thông tin cửa hàng yêu cầu.

Hoàn thành xong, nhấn button đặt hàng để đặt hàng.


Đặt hàng thành công, thông tin đặt hàng hiển thị như hình bên dưới.